4652-perspektiv-01_lav-2

Litt landsby. Litt by.

Tolvsrød torg skal bli et innholdsrikt og attraktivt nabolagssted som i tillegg til utvalget av leiligheter, får ulik næringsvirksomhet på gateplan med butikker, servering, helsetilbud og kontorer.

Området rundt selve torget og butikkene blir bilfritt, med gjennomgående åpne gater, gatetun og flere grønne lunger og sosiale møteplasser. Det vil også bli flere plasser inne på området tilrettelagt for lek og sosiale aktiviteter, både for de minste barna og de litt større. Målet er å lage et trivelig og sosialt treffpunkt med naturlig liv og aktivitet både på utsiden og innsiden av byggene. På Tolvsrød torg skal du få det beste av det landlige og det urbane, med grønne og urbane innslag side om side.
 
 

4652-perspektiv-09_lav-1

Fra Tolvsrødsenteret til Tolvsrød torg

Første byggetrinn i prosjektet består av 42 leiligheter fra størrelse 40m² til 120m² fordelt på to bygg, og vil inneholde både boliger og næring. Extra flytter ut av dagens lokaler og får en ny, stor og moderne butikk sammen med frisør, bokhandel og apotek på gateplan. Det vil også etableres tannlege- og helserelatert virksomhet i deler av bygget ut mot Valløveien. 

Prosjektet utvikles av Tolvsrød Eiendom AS som eies 50/50 av Coop Norge Eiendom AS og Folksom AS.  Sammen skal vi utvikle Tolvsrød torg til å bli det nye områdesenteret for nærområdet. 

TT_grøntdrag_lav

Grønne rammer og fokus på bærekraft

Grønne rammer og bærekraft har stått sentralt i planleggingen og utformingen av Tolvsrød torg. Én ting er at dette er viktig for boligkjøpere, en annen ting er at det ikke ville blitt riktig å bygge uten et miljøfokus når målet er å skape en grønn, trivelig og trygg møteplass for beboere og lokalbefolkningen. 

Vårt grønne fokus handler om å bygge etter gjeldende prinsipper for miljøsertifisering av bygg. For første byggetrinn har vi valgt å BREEAM-sertifisere alle boligene og næringsarealene. BREEAM står for Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method og er den ledende bærekraftssertifiseringen av nybygg i Norge.

Les mer om BREEAM-NOR
CleanShot 2024-02-28 at 14.40.22-1-1

Områdesenteret Tolvsrød torg

Området som skal bygges ut er definert som område for fortetting og bydelssenter i kommuneplanen for Tønsberg. Prosjektet er derfor planlagt og blir bygget i tråd med kommunens overordnede plan 
om å utvikle et områdesenter. 

«Sentrumsformålet» sier at «handels- og tjenestetilbud, og sosiale og kulturelle møteplasser skal lokaliseres samlet innenfor en gangbar sentrumskjerne» og at «lokalsentrene skal utvikles slik at de er lett tilgjengelig for flest mulig i nærområdet ved bruk av kollektiv, sykkel og gange». I «sentrumsformålet» heter det også at lokalsentrene bør ha «et allment tilgjengelig torg med sentral beliggenhet i tilknytning til handels og tjenestetilbud» og at «arealet skal være bilfritt, inneha vegetasjon og kostnadsfrie sittemuligheter».  

Med ønske om å bygge den beste møteplassen for Tolvsrødfolket, med de funksjonene som folk har bruk for i det daglige og med et stort fokus på grønne omgivelser, skal Tolvsrød torg bli det områdesenteret det fortjener å bli. 

 

“Det er bra vi får noe nytt her.
Jeg gleder meg til alt står ferdig”
Utvikling faser Tolvsrød torg_liten

Utviklingen av Tolvsrød torg

Tolvsrød torg skal være et trygt og godt sted å være også i byggeperioden. Det legges opp til en god gjennomføring i hele byggeperioden med så lite trafikk og støy som mulig. De forskjellige byggetrinnene er derfor «programmert» for å sikre et aktivt gateliv for både beboere og besøkende.

Ferdig utbygget vil Tolvsrød torg bestå av 6 nye bygg med til sammen rundt 100 leiligheter og 3.500m2 næring og flere gode lekeplasser for lek og rekreasjon. I tillegg vil 800m2 butikklokaler i dagens Coop-forretning bli rehabilitert.

Fase 1
Dette salgstrinnet er Fase 1 og består av 42 leiligheter, 2.600m2 forretning, helse og kontor og parkeringskjeller. I tillegg skal vi etablere en nærlekeplass for beboerne, første del av gang og sykkelvei som skal gå gjennom Tolvsrød torg fra sør til nord og ca. 20 parkeringsplasser for næring. Dagens Knoppvei saneres og det lages ny adkomst til dagens Coop-forretning via Vestre vei.

Fase 2
Lokalene for dagens Coop-forretning rehabiliteres og fasaden oppgraderes. Lokalene gjøres klar for 2-4 spennende handelsaktører fordelt på ca. 800m2.
Estimert varighet 3-6 mnd

Fase 3
I Fase 3 vil det etableres ytterligere 50-60 leiligheter og 800m2 næring fordelt på 5 bygninger.

  • 3 av byggene vil inneholde kun boliger mens midtbygget blir kombinasjon av bolig og næring.

  • Torghuset blir kun næring og vil inneholde kafé, kontor og et større flerbruksrom.

  • I tillegg etableres resten av gang- og sykkelveien som går gjennom Tolvsrød torg og torget etableres.

  • Torget vil, sammen med gang- og sykkelveien, bli offentlig eiet og driftet.

  • I fase tre vil det også lages ytterligere lekearealer for lek i alle aldersgrupper

Fase 3 kan deles opp i flere salgs- og byggetrinn, men vi ønsker å gjennomføre full utbygging så raskt som mulig slik at Tolvsrød torg kan stå ferdig innen utgangen av 2028.


Fase 4
Fase 4 er en del av Tolvsrød torg, men eies ikke av Tolvsrød Eiendom AS. Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og rekkehus med saltak. Det er usikkert når utbygging av disse eiendommene vil skje.

4652-interior-02_lav
Boligvelger

Utforsk planløsninger og finn akkurat den leiligheten som passer for deg

Meld interesse

Meld din interesse og motta nyhetsbrev med oppdateringer og status på fremdrift i prosjektet.

Kontakt oss

Preben Rakfjord

Salgs- og markedssjef
92 46 85 90
preben@folksom.no