Veartunet Bekkeveien 200-204 dronefoto markering område

Veartunet

Eiendommene Bekkeveien 200-204 er sentralt plassert langs Melsomvikveien midt i tettstedet Vear. Eiendommen er i dag regulert til industri.

 

Utvikling av området

Veartunet skal åpnes opp mot idrettssplassen og vi ser for oss at det skal bestå av både boliger, grendehus, kiosk/café og servicefunksjoner i nær forbindelse med idrettsområdet.

 

Varierte møteplasser

Vi ønsker at Veartunet skal være et hyggelig sted å møtes for hele familien, med felles møteplasser, frodige hager og et godt miljø for folk i alle aldre. Veartunet skal bli et viktig tilskudd for barn og unge på Vear. Vi vil skape varierte møteplasser med både lek, fellesarealer, idrett og handel. Det blir en naturlig møteplass i tilknytning til idretten og på torget med ulike typer forretninger og tjenestetilbud. Veartunet utvikles i tett samarbeid med Ola Roald Arkitekter AS.

 

Status utvikling

Tønsberg kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel.

Veartunet ble sendt inn som et innspill i februar 2022, og er pr. juni 2022 med i prosessen og skal konsekvensutredes. Forslag til ny arealdel er ventet å foreligge 1.kvartal 2023. Forventet godkjent reguleringsplan 2023.

 

Fakta

Adresse
Bekkeveien 200-204, 3173 Vear i Tønsberg kommune
Tomteareal
14 300 m²
Eierskap
Folksom 50% Coop Norge Eiendom 50%

Nøkkeltall for prosjektet

(estimat tidligfase)
Areal bolig, BTA
10 000 m²
Antall boliger
100 stk
Areal næring, BTA
3 000 m²
Antall leietakere
10-12 stk
Areal parkering
3 000 m²

Antatt tidspunkt for oppstart

Veartunet Bekkeveien 200-204 funksjoner illustrasjon

Meld din interesse for Veartunet

Byromsstruktur

Bebyggelsen er strukturert rundt tre hovedgrep, som skal skille det allmenne fellesskapet og det mer private fellesskapet mellom beboerne.

Veartunet_idrettsaksen

Idrettsaksen

Dette er hovedgaten i prosjektet og binder torget og idrettsanlegget sammen.

Ved å etablere et klubbhus inn mot fotballbanen ønsker vi å styrke forbindelsen til idretten, samtidig vil vi legge til rette for uorganisert aktivitet og lek for de som ikke er med i idrettslaget.

Veartunet_torget

Torget

Vi jobber med I området rundt torget vil det være offentlige funksjoner som servering, forretning, dagligvare, kontor, helsetjenester og grendehus. Både kafé og grendehus vender seg ut mot torget.

På torget vil det være en felles lekeplass som blir et naturlig møtested for både lokalbefolkning og beboere i alle aldre.

Veartunet_boligtun

Boligtun

Mellom husene etableres det felles gårdsrom for beboerne, med stier og hyggelige hager. Ulike nærlekeplasser med vannlek og felles tredekke for felles oppdekking, muligheter for felles dyrking.

 

Ønsker du mer informasjon og/eller dialog om å kjøpe bolig, leie kontorer- eller næringslokaler? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.
Utviklingssjef Ingmar Swanink ingmar@folksom.no 45 03 37 55

Andre Eiendommer

Foynkvartalet

Utviklingsprosjekt svært sentralt i Tønsberg sentrum, hvor det planlegges forretning, kontor, leilighet og parkering.

Tolvsrød torg

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby.

Teie Hageby

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie.