Vear sentrum dronefoto markering område

Vear sentrum

Vear er utpekt som lokalsenter i Tønsberg kommunes fortettingsstrategi, og utbygging av nye boliger skal skje i tilknytning til lokalsenteret. Eiendommene er sentralt plassert i området og er utgangspunktet for vår utvikling av Vear Sentrum.

Eksisterende Helsehus er utleid til leger, tannleger, fysioterapi med mer og vil implementeres i det nye konseptet.

 

Utvikling av området

Prosjektet skal utvikles til å bli et lokalsenter med et urbant og grønt preg. Her vil man kunne etablere seg og leve livet ut blant grønne, frodige hager med hyggelige møteplasser.

Vear sentrum skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Eiendommene er en del av «Vear Sentrum» som er definert som lokalsenter og fortettingsområde i ny kommuneplan. Oppstart regulering medio 2024, etter vedtak kommuneplan våren 2024.

Fakta

Adresse
Steinbruddveien 8 m.fl.
Tomteareal
20 000 m²
Eierskap
Folksom 100%

Nøkkeltall for prosjektet

(estimat tidligfase)
Areal bolig, BTA
11 400 m²
Antall boliger
120 stk
Areal næring, BTA
3 100 m²

Antatt tidspunkt for oppstart

Veartunet dronefoto
Ønsker du mer informasjon og/eller dialog om å kjøpe bolig, leie kontorer- eller næringslokaler? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.
Utviklingssjef Ingmar Swanink ingmar@folksom.no 45 03 37 55

Andre Eiendommer

Foynkvartalet

Utviklingsprosjekt svært sentralt i Tønsberg sentrum, hvor det planlegges forretning, kontor, leilighet og parkering.

Tolvsrød torg

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby.

Teie Hageby

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie.