Foynkvartalen dronefoto med markering av område

FOYNKVARTALET

Foynkvartalet består i dag av flere næringsbygg og parkeringsareal. Kvartalet har en sentral beliggenhet i Tønsberg sentrum.

Utvikling av området

Foynkvartalet

– et byutviklingsprosjekt i hjertet av Tønsberg

Foynkvartalet er et byutviklingsprosjekt beliggende svært sentralt i Tønsberg. Nedre bydel mellom brygga og torvet skal vitaliseres og utvikles til et fullverdig handels, nærings, bo- og leveområde.

Prosjektet skal ta hensyn til eksisterende eldre bebyggelse, revitalisere viktige bygg og ivareta historiske linjer i byen -spesielt gateløp fra øvre til nedre bydel. Filmen viser hvordan området kan bli seende ut.

Fakta

Adresse
Storgaten 24, Storgaten 26, Storgaten 28, Prestegaten 4 og Nedre Langgate 27, 3126 Tønsberg i Tønsberg kommune
Tomteareal
5 800 m²
Eierskap
Folksom

Nøkkeltall prosjekt

Areal bolig, BTA
9 100 m²
Areal næring, BTA
4 600 m²
Areal parkering
3 500 m²
Antall bolig
95 stk

Antatt tidspunkt for oppstart

Konseptidé

Foynkvartalet skal være en integrert del av Tønsberg sentrum og Tønsberglivet. Kvartalet skal åpne seg opp mot omgivelsene og bidra til å binde bryggelivet tettere sammen med torvet og øvre bydel.

For å sikre at kvartalet blir så attraktivt som vi ønsker har vi en definert konseptide som i hovedtrekk er beskrevet gjennom tre dimensjoner;
– produktmiks/innhold
– opplevelse/følelse
– form/fysisk utrykk

Produktmiks/innhold

Foynkvartalet skal bidra til å forsterke Tønsberg sin attraktivitet og vil formes med et betydelig antall boliger, noen fremtredende kontorbygg og et mangfold av forretninger og restauranter på gateplan. Sistnevnte skal håndplukkes slik at kvartalet bidrar til å fornye totaltilbudet i området. Før oppstart planlegges 4 forskjellige restaurantkonsepter, sportsbar og nisjekonsepter innen interiør, design, mote, accessoirer, kultur og underholdning.

Opplevelse/følelse

Foynkvartalet skal føles som at du er midt i hjertet av historiske Tønsberg. En liten pause fra det hastige livet i bygatene. Gjennom små smett og møteplasser i kvartalet, gjennom lukter og lyder fra omgivelsene ønsker vi å skape en avslappet stemning og følelse av nabolag. Foynkvartalet skal oppleves som et pusterom, et sted å slappe av, et sted hvor man alltid treffer kjente og hvor man kan sitte på fortauskafe og nippe til en espresso mens man titter opp på klesvasken som henger mellom husveggene. Denne bakgårdsidyllen er drømmebildet i utviklingen av kvartalet.

Form/fysisk uttrykk

Foynkvartalet skal henvende seg til omkringliggende bebyggelse på en åpen og inkluderende måte. Dette skal gjøres via stedstilpasning med utgangspunkt i de omkringliggende bygningers utrykk; rytme, oppbygning og materialitet. Verneverdige bygg skal restaureres og nyere bebyggelse skal skape dialog med det omkringliggende gjennom materialet og skala. Samtidig skal variasjon i størrelse, arkitektur, farge- og materialvalg bidra til å skape et mangfold og gjøre kvartalet helt unikt.

Bebyggelse med malt og beiset treverk, glass, vegetasjon og grovere strukturer som tegl, betong og stål skal tas i bruk for å oppnå dette. Flere små grønne lunger og grønne tak skal bidra til mange mulige utendørs fellesarealer.

Foynkvartalet skal bidra til å forsterke Tønsberg sin attraktivitet og vil formes med et betydelig antall boliger, noen fremtredende kontorbygg og et mangfold av forretninger og restauranter på gateplan.

Meld din interesse for Foynkvartalet

Foynkvartalet indre gårdsrom illustrasjon
Foynkvartalet fra Nedre Langgate illustrasjon
Foynkvartalet indre gårdsrom
Foynkvartalet balkonger illustrasjon
Foynkvartalet fra Tjømegaten illustrasjon
Foynkvartalet indre gårdsrom
Foynkvartalet indre gårdsrom illustrasjon
Foynkvartalet fra nedre Langgate illustrasjon
Foynkvartalet fra nedre Langgate illustrasjon
Foynkvartalet fra Prestegaten illustrasjon
Foynkvartalet fra Prestegaten illustrasjon
Foynkvartalet illustrasjon
Foynkvartalet mulighetsstudie illustrasjon
Foynkvartalet mulighetsstudie illustrasjon

Nyheter for Foynkvartalet

12. februar, 2019

Folksom presenterer Foynkvartalet

10. januar, 2018

-Dette er svært gledelig for byen

31. august, 2017

Velkommen til Tønsberg, Schmidt Kjøkken!

Ønsker du mer informasjon og/eller dialog om å kjøpe bolig, leie kontorer- eller næringslokaler? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Andre Eiendommer

Foynkvartalet

Utviklingsprosjekt svært sentralt i Tønsberg sentrum, hvor det planlegges forretning, kontor, leilighet og parkering.

Tolvsrød torg

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby.

Teie Hageby

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie.