Har eiendommer til 700 mill. – nå vil de doble på et år


11 mars, 2016

Tønsberginvestorer som Kristian Lundkvist, Fredrik Røed og flere andre starter nå en kjempesastsing på eiendomsutvikling i hele området mellom Oslo og Telemark.

– Vi er først og fremst interessert i byutviklingsprosjekter, sier nyansatt administrerende direktør, Pål Egeland.
Selskapet deres har allerede en eiendomsportefølje verdt 700 millioner kroner. Men de er i forhandlinger om kjøp av eiendommer som kan doble porteføljen det nærmeste året.

65.000 kvadratmeter

Kristian Lundkvist og Fredrik Røed har kontrollert eiendoms- og utviklingsselskapet Tunsberghus AS gjennom sitt felles investeringsselskap Emercor. Nå har Tunsberghus kjøpt prosjektselskapet Folksom AS, eid av Pål Egeland. Samtidig har Tunsberghus byttet navn til Folksom og ansatt Egeland som administrerende direktør.

Nye Folksom eier i dag mer enn 40.000 kvadratmeter næring, blant annet Foynkvartalet, Handelshuset Foyn og Bjellandveien 24, alle i Tønsberg, samt Horten Handelspark. Selskapet har også en utviklingsportefølje på 20.000 kvadratmeter næring og 5.000 kvadratmeter bolig.

Boligprosjektet Storgaten 51, den tidligere Trygdegården i Tønsberg, er nylig ferdigstilt, og Foyntaket med 52 boliger er under bygging.

Eiendomsporteføljen har en verdijustert egenkapital på 200 millioner kroner.

Industriell aktør

– Ambisjonen er å være en ledende eiendomsutvikler og eier mellom Oslo og Telemark, med base i Tønsberg. Vi vil spesielt være interessert i prosjekter som har betydning for utvikling av byområder, tettsteder og nabolag, med boliger, handel og kontorer. Ala det vi har gjort med Foyn i Tønsberg, sier Pål Egeland til vestviken24.no.

– Vi ønsker å være en industriell eiendomsaktør, og vil rigge organisasjonen slik at den kan gjøre alt unntatt entrepriser selv, altså eiendomsutvikling, løpende drift og forvaltning. Nye Folksom skal nå omstruktureres og forberedes for vekst ved at det skal ansettes folk i flere nøkkelroller.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss Pål Egeland, sier eier i nye Folksom, Kristian Lundkvist.

– Han har bred kompetanse fra forskjellige typer eiendomsutvikling, og brenner for bærekraftig byutvikling. Dermed har han de viktige egenskapene som trengs for å utvikle selskapet, sier Lundkvist.

– Vi ønsker å jobbe helhetlig i prosjekter, og vurdere fordeling på bolig, kontor, handel, kultur eller andre formål ut fra det enkelte steds karakter og kommunale planer. Tar man utgangspunkt i helheten, tror jeg man i større grad lykkes med å skape gode møteplasser og nabolag, sier Pål Egeland.

– Gjennom etableringen av nye Folksom har vi fått en god plattform for videre vekst. Vi har en god portefølje, en organisasjon med høy kompetanse og en eierbase hvor alle er ville til å satse, sier eier Fredrik Røed.

Les hele saken i Tønsbergs Blad

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!