-Dette er svært gledelig for byen


10 januar, 2018

Folksom AS har kjøpt den såkalte Hanson-tomta og skal bygge mellom 100 og 120 boliger mellom Prestegaten og Tjømegaten i Tønsberg sentrum. Totalt er det snakk om et prosjekt til mellom 600 og 700 millioner kroner.

– Vi setter kryss i taket. Dette er svært gledelig for byen. Området har ligget som et åpent sår altfor lenge, sier ordfører Petter Berg (H).

Flere forsøk, intet resultat

Gjennom flere år er det gjort mange forsøk på å få til en utvikling av eiendommen Nedre Langgate 27, uten hell. Dermed har det attraktive sentrumsarealet blitt liggende som parkeringsplass. Hanson-familien, som har eid tomten i mange år, ønsket for noen år siden å utvikle den, men mente blant annet at høydebegrensningene gjorde det ulønnsomt.

Dermed ble planene lagt bort, til Tønsberg kommunes store fortvilelse. Dermed har også lite blitt gjort med resten av kvartalet.

Med unntak av Storgaten 26, har eiendomsutviklingsselskapet Folksom, med tilhørende selskaper, nå kontroll på hele kvartalet mellom Prestegaten, Tjømegaten, Storgaten og Nedre Langgate. Daglig leder Pål Egeland regner med å starte arbeidet med reguleringsplanen nå i januar, slik at byggingen kan komme i gang tidlig neste år.

Utbygging og salg vil skje trinnvis. Egeland ser for seg at hele kvartalet kan være ferdig utbygget om fem år.

Gammelt + nytt

Planen går ut på å utvikle kvartalet samlet, og harmonisere noen av de eldste bygningene øverst på tomta med moderne utbygging ned mot Nedre Langgate. Dette skal gjøres etter retningslinjene i byplanen for Tønsberg. Totalt vil det trolig bli rundt 10.000 kvadratmeter bolig og like mye til næring. På gateplan er det meningen å legge til rette for butikker, restauranter og annet som kan skape liv på gateplan, mens kontorer og boliger blir liggende høyere opp.

Foynkvartalet, som eierne kaller det, skal være åpent og luftig på gateplan, slik at det blir mulig å gå gjennom på kryss og tvers. Her skal det også bli grønne områder til glede for dem som bruker byen.

Les hele saken i Tønsbergs Blad
Les mer om Foynkvartalet

NedreLanggate27

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!