Teie Hageby


4 mai, 2017

Vi har sammen med Coop Norge Eiendom og eierne av Nøtterø Bakeri og Bellevue senteret utviklet konseptskisser for videre utvikling av området nord for Teie torg. Vi kaller stedet Teie Hageby.

Tomtene består i dag av åpne asfaltområder og delvis forfalne bygg. De har et unikt potensiale til å bli et fortettet, levende og urbant sentrum for Nøtterøy i fremtiden. Basert på Teies funksjon som handelssted, områdets historikk og identitet har vi utviklet en konseptskisse med bygningsvolum, materialitet og uttrykk som tilpasser seg historiske bygningers struktur og prinsipper i planen for Nøtterø Haveby fra 1921. Det er fortsatt tidlig i planfasen og vi forventer område-/reguleringsplan i ett års tid. Endringer kan derfor skje. Vi har uavhengig av det skapt vår idé som er ledestjerne i arbeidet fremover.

Vår visjon for en ny Teie hageby er en moderne hageby der livet skal leves i felles hager og på torget, ikke i store private hager. Torget bygges opp som et naturlig sentrum i området med liv og røre der folk lever livet med klare innslag av grønt.

Vi har sterk tro på å bygge oppunder Teie torg som møteplass, «hjerte» og hovedattraksjon på Teie og tilpasset næringsarealer i tråd med dette. I gateplan kommer småbutikker og serveringssteder kombinert med dagligvare med effektiv og god parkering. I etasjene over kommer boliger i mange størrelser tilpasset urbane voksne, barnefamilier, førstegangskjøpere med flere. Området vil ha et gjennomgående grøntdrag mellom husene, over næringsarealene og ned på torget. Det vil bli små intime parker, lekeplasser og gangstier slik at alle kan ferdes i området.

Les mer om Teie Hageby

teie-skisse-sontum-1200

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!