Eiendomsbransjens ledere om ledelse i krisetid


17 april, 2020

Ledere i eiendomsbransjen om ledelse i krisetid

I sin bok av 2007, «The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable», definerte Nassim Nicholas Taleb en sort svane som en begivenhet som anses usannsynlig, men som forårsaker enorme konsekvenser. Koronakrisen er en slik sort svane – som påvirker samfunnet bredt, men ulikt. I denne krisen besitter ledere i eiendomsbransjen en nøkkelrolle for hvordan deler av næringslivet skal kunne klare seg gjennom denne krevende tiden. Nedenfor følger ledernes egne ord om ledelse i krisetid, hvor vi tydelig ser konturer av lederskap som rekker ut over egen organisasjon.

Pål Egeland, adm. direktør i Folksom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?EIKA1198

Noen stikkord for meg gjennom krisen er; Ivareta menneskene i selskapet og rundt oss, skape trygghet rundt situasjonen og fremstå tydelig i retningslinjer, løsninger og handlinger. Tror det er viktig å bevare roen og få forståelse av situasjonen og konsekvenser for selskapet, samt etablere en tydelig holdning og plan for hvordan vi håndterer krisen, både når det gjelder endrede interne retningslinjer og bistand/bidrag overfor leietakere.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi har innført smitteverntiltak i tråd med anbefalinger fra myndighetene på alle eiendommer. Vi har dialog med hver enkelt leietaker om tilpasning og utsettelse av forpliktelser. Vi bestiller tjenester kanskje litt tidligere enn nødvendig fra grunderbedrifter (som vi vet trenger det). Vi arrangerer drive-in kino på en av våre eiendommer for å gjøre noe hyggelig for folk i en traurig tid, samt at det skaper aktivitet for leietakerne våre på eiendommen. Hittil 28 filmvisninger på 3 uker. Over 8000 besøkende.

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!