Folksom presenterer Tolvsrød torg


16 desember, 2020

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet.

Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby. Tolvsrød Torg skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Området vil gi plass til rundt 120 boliger fra 30 til 130 kvm og 25 næringsdrivende og nærbutikker. Boligområdet rundt torget og butikkene vil preges av gjennomgående åpne gater og «grønne lunger» som skal gi hvile i fellesarealene. Her vil det også komme et spennende grendehus med uteservering og andre funksjoner for lokalmiljøet. 

Dette skal være det trygge torget hvor du vokser opp, etablerer familie og tar vare på relasjonene til dine venner gjennom hele livet.

Arealoversikt

Tomteareal: 14 000 m²
Boligareal: ca. 9 500 m²
Antall boliger: 90-120
Areal næring og tjenesteytende: 5-6 000 m²
Ca. antall leietakere næring/forretning: 20-25


Les mer om prosjektet

TT_illustrasjon005

TT_illustrasjon003

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!