Samarbeidsprosjekt skal gi gratis karriereveiledning


18 mai, 2021

Sammen vil de tilby gratis karriereveiledning: - Å plutselig stå uten jobb er krevende

Karriereloft-1

Et samarbeidsprosjekt skal gi gratis karriereveiledning til seks permitterte eller oppsagte.

– Koronaen kom! Mange av regionens innbyggere er permittert og flere står i fare for å bli permittert eller sagt opp. Å plutselig stå uten jobb er krevende, og de det gjelder har mye overførbar kompetanse som næringslivet trenger. Statistikk viser til hvor viktig det er å ny-orientere seg raskest mulig, sier Linda Jensen i firmaet Karriereløft ved gründerhuset Hi5, i en pressemelding.

Denne utfordringen går Friends, Hi5 og Karriereløft nå sammen med Management Synergy, Advisi, Askeland Studio, Færd og Nav for å løse.

Nav støtter prosjektet med kr 50.000 kroner.

Karriereveiledning

Prosjektet går ut på å tilby gratis karriereveiledning for seks av regionens permitterte/oppsagte. Programmet går over tre måneder, med planlagt oppstart i august. Deltakerne får fri deskplass på Friends, karriereveiledning individuelt og i gruppe, tilgang på nettverket i huset og GHi5 sine samarbeidspartnere, kurs og øvrige ressurser. Det forteller Linda Jensen.

– Folksom og Friends er med på «I Tønsberg løfter vi sammen» for å bidra til å skape nye muligheter for de som har mistet jobben grunnet covid-19. Det å ta nye karrierevalg midt i en krise kan by på utfordringer, men også muligheter. Ved å samarbeide med Karriereløft og Gründerhuset Hi5 er vi sikre på at deltakerne får den beste oppfølgingen som er nødvendig for å lykkes. Vi ønsker å se et næringsliv som jobber sammen for å få andre til å lykkes, sier adm. dir. Pål Egeland i Folksom.

Kan bli med på spleiselaget

Alle samarbeidspartnere i prosjektet gir minst 50 prosent rabatt på sine tjenester. Jensen forteller at de nå ønsker å fri til bedriftene i Tønsberg-regionen om bidrag til de resterende kostnadene på 200.000 kroner.

– Intet beløp er for stort eller for lite. Å være med og ta et samfunnsansvar er viktig. Vi tror at sammen kan bedriftene i Tønsberg-regionen være med på å gjøre en vesentlig forskjell for noen av de som nå står uten arbeid, ved å gi nye muligheter. Prosjektet kan også gi mulighet for arbeidstrening og rekruttering, sier hun.

Jensen ber interesserte ta kontakt.

Kloke karrierevalg

– Med svært mange arbeidsledige og permitterte, og et arbeidsmarked i endring, er det ekstra viktig å hjelpe folk til å ta kloke karrierevalg. Det er viktig å finne seg en jobb og karriere som man vil passe til og trives i, men det er også viktig å velge et yrke og bransje hvor det er behov for arbeidskraft i fremtiden. For å hjelpe flere til å ta gode karrierevalg er samarbeid mellom offentlige og private aktører av stor betydning, sier Terje Tønnessen, direktør Nav Vestfold og Telemark.

TerjeTonnessen-1

Han understreker at de ønsker å støtte samarbeidsprosjektet mellom Karriereløft, Gründerhuset Hi5 og Folksom fordi de jobber med det han mener er et fremtidsrettet konsept for karriereveiledning.

– Prosjektmålene samsvarer med Navs visjon om å gi mennesker muligheter, og mål om å hjelpe flere i arbeid. Det blir spennende å følge prosjektet, og se hvordan det går med de som får delta i karriereveiledningen, sier han.

Les saken på tb.no

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!