Tolvsrød torg - Vi gleder oss til å komme i gang


15 september, 2022

Her planlegger Pål rundt 100 boliger og 25 butikker: - Vi gleder oss til å komme i gang

TT_valloveien-2 (1)

ET SENTER: Slik ser utbygger for seg det nye Tolvsrød sentrum, men butikker, leiligheter, Torgbygg og fellesområder. Dagligvarebutikk er planlagt i bygget til venstre. Foto: Illustrasjon: Folksom Arkitektur AS

 

Tolvsrød-prosjektet har gått flere runder med kommunen. Nå håper Pål han kan starte arbeidet for alvor

– Vi er veldig fornøyde med at prosjektet nå kommer til behandling. Det betyr mye for oss, for det ser ikke pent ut nå. Vi har også opplevd mye positivitet og engasjement i nærmiljøet og vet at mange har ventet på dette, sier Pål Egeland, administrerende direktør i Folksom AS.
 
Det er store planer for området som i dag går under betegnelsen Tolvsrødsenteret. Flere ganger har Pål Egeland og hans selskap Folksom AS sendt inn sine skisser til kommunen, men fått tommelen ned og tilbakemeldinger om å gjøre endringer.
 
– For høye bygninger, var blant tilbakemeldingene både våren og høsten 2020. Også i mai 2021 ble planene sendt tilbake med beskjed om å gjøre diverse endringer.
 
Denne gangen vil kommunedirektøren imidlertid anbefale politikerne å si ja til at utbygger kan gå videre med planene. Saken skal opp i Utvalg for plan og bygg fredag 23. september.

 

Ulike typer boliger

Siden sist har mange av bygningene fått justert både fotavtrykk og høyde.
 
Kort oppsummert planlegger Folksom mellom 90 og 120 boliger og 20-25 lokaler for næringsdrivende på Tolvsrød. Sistnevnte skal hovedsakelig ligge på bakkeplan. Det er planlagt ulike typer boliger: leiligheter i forskjellige størrelser, rekkehus og townhouse over to etasjer. Byggehøyden varierer fra to plan for rekkehusene til to til seks plan for blokkbebyggelsen.

TT_Coop-2 (1)

BOLIG OG NÆRING: Bygningene som står i midten er høyest, mens de trappes ned ut mot sidene. Valløveien sees her til høyre. Foto: Illustrasjon: Folksom Arkitektur AS

 

Området, som er på 22 mål, skal omfatte grøntområder og sosiale møteplasser. Det skal tilrettelegges for gange og sykkel, torg og torgbygg, oppholds- og lekearealer.

– Jeg oppfatter at vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra politikerne i mai i fjor. Siden da har vi gjort mange små endringer. Vi har gått ned på høyder, brukket opp fasader og fått en enda større variasjon i fargebruk, forteller Egeland.

 

Tolvsrød sentrum

  • Planområdet utgjør det etablerte lokalsenteret på Tolvsrød, samt tre tilliggende eneboligtomter.
  • Området utgjør totalt 22,5 mål.
  • Hensikten med planen er å legge rammene for videre utvikling av lokalsenteret med sentrumsfunksjoner, boliger, grøntområder og sosiale møteplasser.
  • Planforslaget legger til rette for ca. 5 boenheter pr. mål, hvorav 11 boenheter i rekkehus og resterende boenheter i blokkbebyggelse.
  • Byggehøyden varierer fra 2 plan for rekkehusene til 2 til 6 plan for blokkbebyggelsen.
  • I tillegg til bolig åpner planforslaget opp for forretning, tjenesteyting og kontor.
  • Forretningsareal utgjør 3.600 kvadratmeter

- God arkitektonisk kvalitet

Kommunedirektøren mener forslaget sikrer en god miks av boligtyper med rekkehus og større og mindre leiligheter.
 
Han skriver videre at planforslaget ikke klarer krav til områdelekeplass innenfor planområdet og at utbygger derfor skal opparbeide en lekeplass utenfor.

v70_Fugleperspektiv-2-2

FUGLEPERSPEKTIV: Her ser vi en oversikt over området som utgjør Tolvsrød sentrum. Valløveien sees nederst på illustrasjonen. Det høyeste bygget, med seks etasjer, ser vi midt på bildet. Torgbygget ligger til høyre for dette. Foto: Illustrasjon: Folksom Arkitektur AS

Planforslaget åpner opp for byggehøyde i seks etasjer. For å sikre at bebyggelsen ikke oppleves voluminøs og for å skape variasjon er bebyggelsen brutt opp i mange volumer gjennom byggehøyder, sprang i fasaden og/eller gjennom variasjon i farge og materialbruk. Bebyggelsen trappes ned til to og tre etasjer mot ytterkanten av planområdet, mot omkringliggende småbebyggelse.
 
Kommunedirektøren mener generelt at bebyggelsen har god arkitektonisk kvalitet god tilpasning.

 

Torgbygget for dominerende

Facebook-post-torgbygget-2 (1)

FOR FOLK: Torgbygget er en viktig del av Folksoms konsept. Det skal inneholde bydelsfunksjoner og fellesfunksjoner for boligene. Foto: Illustrasjon: Folksom Arkitektur AS

 

Torgbygget utgjør et sentralt element i planene og skal være en kombinasjon av bydelsfunksjoner og fellesfunksjoner for boligene. Folksom skriver at det skal «skape et identitetsskapende flerbrukshus som blir møtepunktet på Tolvsrød Torg». Det legges opp til variert bruk for forskjellige aktiviteter og brukergrupper.
 
Dersom politikerne nå sier ja, tror Egeland at prosjektet kan være ferdig godkjent om et knapt år.
 
– Estimatet er at vi er i gang sent i 2023/tidlig 2024. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Egeland.

Les mer om prosjektet på Tolvsrød torg

Les saken på tb.no

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!