Nå igangsettes Folksoms prosjekt "Tolvsrød torg"


15 oktober, 2022

Grønt lys for Tolvsrød torg

Tolvsrød Torg har nå fått tommelen opp fra kommunen, halvannet år etter forrige behandling. Dét betyr at Tolvsrøds beboere endelig kan begynne å se frem til et grønnere sentrumsområde.

Tønsberg kommunes positive innstilling møtes med begeistring hos utviklingssjef Ingmar Swanink i Folksom AS. Prosjektet eies 50/50 med Coop Norge Eiendom, og planene har vært bearbeidet over lang tid. Siden forrige behandling har både høyder og fasadenes fremtoning blitt modifisert, for å harmonere med Tolvsrøds øvrige bebyggelse. Samtidig skal fremtidige behov imøtekommes.  

– Tønsberg kommune har pekt på Tolvsrød som et områdesenter og et supplement til Tønsberg sentrum. Derfor gleder det oss at vi endelig kan gå i gang med å løfte området og realisere dette spennende prosjektet, stråler Swanink. Han forteller at de har opplevd mye positivitet og engasjement i nærmiljøet, og har inntrykk av at mange har ventet på dette. Ambisjonen er å skape tilhørighet til Tolvsrød Torg for alle innbyggere på Tolvsrød.

Friends-bilde-2-tilpasset-web

Det gleder oss at vi endelig kan gå i gang med å løfte området og realisere prosjektet, sier utviklingssjef Ingmar Swanink i Folksom AS.

 

Et bygge- og hyggeprosjekt

Tolvsrødsenteret innehar i dag en viktig funksjon for lokalsamfunnet. Å dekke folks daglige behov, vil danne kjernen også i nye Tolvsrød Torg. Eksisterende aktører skal reorganiseres og tilbudet utvides for å skape en nær og attraktiv møteplass i gangavstand. I tillegg vektlegges «sosial inkludering», som et viktig parameter for trivsel.

– Beboerne på Tolvsrød har gjennom brukerundersøkelser uttrykt at de setter pris på de små, koselige butikkene med inngang fra torget, så det vil vi ivareta og forsterke. En annen ting som står sentralt, er Torgbygget; «hjertet» i prosjektet. Med utgangspunkt i grendehus-tanken, skal dette være et samlingssted for alle, ikke bare de som kjøper bolig her. Bygget vil romme serveringstilbud, samt fleksible lokaler hvor man kan åpne dørene og «dra torget inn», ha temakvelder og foredrag, pop-up-stores eller feire husets konfirmant. Med andre ord et helårshus for sosiale møter, som skaper liv og muligheter, utdyper utviklingssjefen.

hero

Torgbygget vil være «hjertet» i prosjektet. Med utgangspunkt i grendehus-tanken, skal dette være et samlingssted for alle.

 

Bo og jobbe "på torget"

I tillegg til å legge til rette for møter mellom mennesker, skal Tolvsrød Torg også være hjemmet til folk i alle aldre. Det legges derfor opp til en god miks av boligtyper, med rekkehus og større og mindre leiligheter, rundt 100 stk. til sammen. Ambisjonen er at både eldre og yngre, single og samboende, skal finne sitt nye bosted «på torget».

– Vi håper rekkehusene vil appellere til den litt yngre generasjonen, at bakkeplan-leilighetene med små forhager vil begeistre de hageglade og at de romslige leilighetene vil tiltale voksne med behov for gjesterom. Kjøper du leilighet her, kjøper du en del av et fellesskap, sier Swanink, som ønsker å trekke veksel på Folksoms erfaringer fra Tønsberg sentrum.

– Vi vil i tillegg etablere et lite coworking-fellesskap også på Tolvsrød, slik vi har gode erfaringer med fra Friends-lokasjonen vår i Tønsberg. På den måten trenger man ikke å sette av plass til hjemmekontor i leiligheten. I stedet kan man ta heisen ned, hente seg en latte og sette seg i kontorfellesskapet. Vi skaper dermed aktivitet i lokalene også på dagtid, og potensielt store synergieffekter for ulike foretak, smiler utviklingssjefen.

 

Energiløsninger som gagner fellesskapet

Med dagens miljø og energifokus, står selvsagt energieffektive løsninger i fokus også hos eiendomsutviklerne. Folksom tar dette ansvaret på alvor og ønsker å utvikle for fremtiden. For Tolvsrød Torg jobbes det med en BREEAM-NOR-sertifisering på hele eller deler av prosjektet. I tillegg ser man på nye løsninger for energifordeling som vil gagne fellesskapet.

– Vi har erkjent at vi som utbygger sitter høyt oppe i næringskjeden når det kommer til å styre utslipp og valg av energieffektive løsninger. Vi jobber derfor tett opp mot bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom og foreningen Grønn Byggallianse for å ha et forsterket fokus på bærekraft. I tillegg er «sosial bærekraft», som ikke kan måles i kroner og øre, et viktig parameter i alle våre prosjekter, avslutter Folksoms utviklingssjef engasjert.

v70_hager-2-1

Det legges opp til en god miks av boligtyper, med rekkehus og større og mindre leiligheter, samt trivelige grønt- og friarealer.

 

Tolvsrød torg - der folk møtes

  • En storstilt oppgradering av området som i dag går under betegnelsen Tolvsrødsenteret.
  • Boliger, forretninger, tjenesteyting og kontor, samt sosiale møteplasser og friareal.
  • «Hjertet» i prosjektet vil være det allsidige Torgbygget.
  • Det planlegges for byggestart tidlig i 2024, med byggeaktivitet over en femårsperiode.
  • Utbygger: Folksom AS. Prosjektet eies 50/50 med Coop Norge Eiendom.

Les mer om prosjektet på Tolvsrød torg

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!