Folksom er Miljøfyrtårn-sertifisert


7 februar, 2023

Som samfunn er vi blitt tydelig klar over hvordan vår levemåte tærer på klimaet og at vi må gjøre tiltak som reduserer påvirkningen.

Eiendomsbransjen står for en stor del av klimagassutslippet, men er samtidig også den bransjen som ivaretar og utvikler hjemmene, arbeidsplassene og møteplassene våre. Bransjen har derfor et ekstra ansvar for å bidra til en mer bærekraftig utvikling av byer og tettsteder. Vi må se på nye måter å bygge bærekraftige bygninger, inkludert økt fokus på energieffektivitet, reduksjon av karbonfotavtrykk og økt bruk av fornybare energikilder.

Folksom har som utvikler av bolig- og stedsutviklingsprosjekter, og vertskap for næringseiendom og møteplasser, en god mulighet til å påvirke bransje og lokalsamfunn til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Vårt første steg i arbeidet med bærekraft har vært å forplikte oss til “10 strakstiltak for boligutviklere” i tråd med veilederen “Eiendomssektorens veikart mot 2050”. Veilederen er utviklet av bransjeforeningen Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse og er basert på FNs 17 bærekraftsmål. Den skal være med på å gjøre det enklere for bransjen å bidra til en mer bærekraftig eiendomsutvikling.

Det første av de 10 strakstiltakene innebærer at «man skal innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer en systematikk for etterprøving og stadig forbedring.»

Les mer om strakstiltakene hos Norsk Eiendom

Dette har vi jobbet med å innføre i drift av organisasjonen, og vi ble nylig sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn sertifiseringen hjelper oss med å jobbe målrettet med miljøbesparende tiltak, og finne de gode bidragene til bærekraftig utvikling.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft

I forbindelse med sertifiseringen har vi i dag hatt besøk av Tønsberg kommune her på Friends, vårt coworkingfellesskap midt i Tønsberg sentrum. Det ble tid til både overrekkelse av diplom og hyggelig prat om løst og fast i næringslivet. Utdelingen av miljødiplomet foregikk på høytidelig vis, og ordfører Anne Rygh Pedersen stod for selve overrekkelsen.

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt et viktig steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Som utvikler og øverst i verdikjeden i prosjekter, vil vi ta et ansvar for økt bærekraft og miljøhensyn i eget selskap, organisasjon og drift av våre prosjekter og eiendommer.

IMG_1566-scaled

FNs-baerekraftsmal

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!