Oppstart skisseprosjekt Tolvsrød torg


9 mars, 2023

Endelig er vi i gang med skisseprosjekt for Tolvsrød torg

I prosjektet Tolvsrød Torg har vi i samarbeid med Asplan Viak valgt et ambisjonsnivå for bærekraft i prosjektet tilsvarende BREEAM NOR v6.0 Very Good. Skisseprosjektet brukes til å verifisere at Very Good er riktig nivå for vårt prosjekt.

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en av de mest kjente og anerkjente sertifiseringsmetodene for bærekraftige byggeprosjekter. Sertifiseringen gir en helhetlig vurdering av en bygning eller et anleggs bærekraftige egenskaper, inkludert materialbruk, energibruk, avfallshåndtering og indeksering av miljøpåvirkning. Dette gir en målbar vurdering av hvor bærekraftige bygninger er, og gir en karakter på en skala fra «Pass» til «Outstanding».

Les mer om BREEAM NOR

 

Jobber sammen mot felles mål i prosjektet

Ved å definere miljøambisjonene tidlig i prosjektet, vil vi sammen med rådgiverne utvikle et godt prosjekt der alle fag jobber sammen med et felles mål for å finne de gode og riktige løsningene for at Tolvsrød Torg skal bli en levende og pulserende møteplass for nærmiljøet. Med et godt gjennomtenkt prosjekt håper vi å sikre et godt samspill mellom bolig og næringsfunksjoner, samt beboere, naboer og besøkende.

IMG_1586-scaled

Vi har samlet rådgivere fra de involverte fagene i prosjektet:

Breeam AP/RIM – Asplan Viak
ARK – Tun arkitektur
LARK – Gode Uterom
RIV – Protekno
RIE – Prosjekt og ENØK-partner
RIVA – Asplan VIAK
RIB – Real Byggteknikk
RIBr – Real Byggteknikk
RIBFY/RIEn – Asplan Viak
RIAku – Asplan Viak
RIG – Grunnteknikk

 

Bygger for fremtiden

Ikke bare skal Tolvsrød Torg være et godt sted å møtes, bo og leve, men med de stadige klimaendringene vi ser rundt oss krever det bedre planlegging av uteområdene og byggene vi bygger.

Et stadig våtere klima, mer vind og hyppigere temperatursvingninger gjør at nye områder og bygg må planlegges for å kunne håndtere ekstremnedbør, stadig kraftigere vind og være mer motstandsdyktig mot stadig flere hete- og kuldeperioder. I tillegg vil et godt planlagt prosjekt kreve mindre vedlikehold, utskiftning av materialer og effektiv drift over tid.

Facebook-post-torgbygget-2

Tidslinje_Tolvsrod_torg

Fakta om prosjektet

  • Bærekraftambisjon i prosjektet: Breeam Very good
  • Boliger, forretninger, tjenesteyting og kontor, samt sosiale møteplasser og friareal
  • Det planlegges for byggestart tidlig i 2024, med byggeaktivitet over en femårsperiode (3 byggetrinn)
  • Utbygger: Tolvsrød Eiendom AS v/ Folksom AS
  • Prosjektet eies 50/50 av Folksom AS og Coop Norge Eiendom AS

 

Les mer om Tolvsrød torg

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!