GrunnTeknikk AS er geoteknisk rådgiver for Tolvsrød torg


15 mars, 2023

Geoteknisk rådgivning på Tolvsrød torg

Vi vil sammen med rådgiverne utvikle et godt prosjekt der alle fag jobber sammen om et felles mål for å finne de gode og riktige løsningene for at Tolvsrød Torg skal bli en levende og pulserende møteplass for nærmiljøet. 

Geir Solheim fra GrunnTeknikk AS er geoteknisk rådgiver (RIG) i prosjektet Tolvsrød Torg. Han utfører geotekniske grunnundersøkelser og gir råd om fundamentering av bygg, oppbygging av veier, og gravearbeider. Geoteknikk er et viktig fagområde for å sikre et solid og trygt fundament for byggverk og infrastruktur.

GrunnTeknikk AS kan bidra til å velge tekniske løsninger i fundamenteringen som unngår bruk av stål- og betongpeler. Dette er materialer med høy miljøbelastning. Geir jobber for en løsning med direkte fundamentering på stabilisert grunn, som kan være en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning.

Dette vil bidra til å oppfylle BREEAM-sertifiseringskravene som er knyttet til reduksjon av miljøpåvirkning fra byggeprosjektet.

geir_Solheim_GrunnTeknikk

GrunnTeknikk AS ble etablert i 2011 og har i dag 20 medarbeidere. De er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi. Firmaet tilbyr geoteknisk og miljøteknisk rådgivning og prosjektering samt grunnundersøkelser.

GrunnTeknikk AS tilbyr geotekniske tjenester over hele landet, men har spesiell lokalkunnskap og erfaring knyttet til prosjekter i Telemark, Vestfold og Buskerud. Basert på mangeårig erfaring innenfor geoteknikk, tilbyr de tidligfaserådgivning og prosjektering, samt planlegging og gjennomføring av grunnundersøkelser med tilhørende geoteknisk saksbehandling som grunnlag for optimale løsninger.

Les mer om GrunnTeknikk AS

Vi er glad for å ha med Geir som rådgiver i prosjektet. Gjennom sin kompetanse og erfaring innenfor geoteknikk og miljøgeologi vil GrunnTeknikk AS bidra til å oppfylle de ulike kriteriene som kreves for å oppnå valgte BREEAM-sertifisering.

Les mer om Tolvsrød torg

20141124-Grunnteknikk-MRakke

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!