Sa endelig ja til Tolvsrød torg


29 mars, 2023

En lang prosess med å planlegge hvordan Tolvsrød torg skal se ut går nå mot slutten

– Endelig, utbryter Pål Egeland, administrerende direktør i Folksom.

I fem år har eiendomsselskapet jobbet med å utvikle den store utbyggingen på Tolvsrød, og det er nesten på dagen fire år siden reguleringsprosessen startet.

– Vi hadde trodd prosessen fram til dette skulle gått raskere. Å utvikle lokalsentrene er jo et tydelig ønske fra kommunen, sier Egeland.

Under forrige ukes møte i Formannskapet sa politikerne ja til prosjektet under 2.-gangsbehandling av reguleringsplanen for området.

– Det har vært en lang prosess og det er blitt noen justeringer og spenning knyttet til det. Men vi har hatt god dialog med kommuneadministrasjonen og politikerne hele veien, sier Egeland.

hero

GRENDEHUS: Målet er å skape liv og røre i bydelen store deler av døgnet. Derfor er grendehuset til høyre på denne illustrasjonen, et viktig element, ifølge Folksom. Foto: Illustrasjon TUN Arkitektur

 

Ja til større grendehus

Og det er ikke småtteri som nå skal reises midt på Tolvsrød. Tolvsrød Torg skal inneholde mellom 100–120 boliger, og inntil 5000 kvadratmeter med næring.

Under formannskapsmøtet ble det en del diskusjon om torgbygget, et grendehus som skal ligge sentralt på torvet.

I utgangspunktet innstilte kommunedirektøren på at høyden på torgbygget ble redusert, og at byggets fasader skulle åpnes opp. Folksoms ønske var å bygge et mer omfattende bygg.

– Vi er opptatt av at grendehuset på torvet skal bli en møteplass gjennom hele dagen. Da må vi kunne bygge et større bygg som kan inneholde flere funksjoner, sier utviklingssjef i Folksom, Ingmar Swanink.

– Økonomisk sett blir det dyrere for oss å bygge større. Men skal det bli liv og røre og pulserende liv der, må det være plass, sier Egeland.

Politikerne i utvalg for plan- og byggesaker sa ja til at torgbygget kan være større enn det kommunedirektøren innstilte på.

 

Les mer om Tolvsrød torg

Tolvsrodtorg_pal_ingmar

BLIR NYTT: Utviklingssjef Ingmar Swanink og administrerende direktør Pål Egeland i Folksom gleder seg til å utvikle Tolvsrød Torg. Foto: Knut-Erik Lahn

 

Tre byggetrinn

Onsdag kveld skal politikerne i kommunestyret ta en endelig avgjørelse i saken, men Egeland regner med at prosjektet er såpass gjennomarbeidet at det ikke kommer til å komme noen overraskelser i møtet.

Og dermed kan de begynne å se framover. De planlegger for salgsstart av leilighetene til høsten, og antatt byggestart av første byggetrinn – av de totalt tre planlagte – er første kvartal i 2024.

Beregnet byggetid på hele prosjektet er 5 til 6 år, og det første som skal skje er at dagens handelsbygg midt på tomta rives. Deretter starter altså første byggetrinn, det er bygget nærmest Valløveien.

Det skal bestå av rundt 40 boenheter, pluss at dagligvarekjeden Coop skal relokalisere seg her.

– Vi satser på at de første beboerne kan flytte inn i 2026, sier Egeland.

v70_Fugleperspektiv-2_lav

FRA LUFTEN: Slik ser det planlagte området ut fra luften. Dagens Coop-butikk er i bygget nederst til høyre. Foto: Illustrasjon TUN Arkitektur

 

Møteplass for alle

Folksom skal i gang med å finne en entreprenør til den store jobben.

– Det må være en dreven aktør. Dette er mer enn bare et boligprosjekt, dette er bydelsutvikling. Vi gleder oss til å utvikle dette nærområdet. Det skal bli en møteplass, og målet er at området blir mye brukt, men uten publikum trenger å bruke penger, sier Egeland.

– Det skal være snarveier og grøntdrag som gir muligheter til å gå gjennom området, og aktiviteter i grendehuset, sier Swanink.

Blant annet trekker de fram grøntdraget som kommer på plass i det som i dag er Knoppveien.

– Dermed blir det gjennomgang egentlig helt fra Flintbanen og opp til grøntområdene på nordsiden av torvet, sier Swanink.

Noe arbeid er allerede i gang på tomta, nærmest Valløveien skjer det grunnboring for å klarlegge for bergvarme. Ifølge Egeland har de et sterkt miljøperspektiv på prosjektet.

– Dette skal være en fossilfri byggeplass, og bygget skal BREEAM-sertifiseres, sier Egeland.

 

TT_grontdrag-2

GJENNOMGANG: Et grøntdrag, altså et sammenhengende vegetasjonsbelte som strekker seg over flere eiendommer, er planlagt over tomta. Det binder sammen et stisystem nord på Tolvsrød, med Ulvikveien nedover mot Flint-banen. Foto: Illustrasjon TUN Arkitektur

 

For nærområdet

Pål Egeland sier det kommer til å bli omtrent like mye næringsvirksomhet på området som det er i dag.

– Hvor mye mer trafikk kommer dette prosjektet til å generere?

– Vi legger ikke opp til næring, som for eksempel kjøpesenter, som trekker folk hit fra andre steder. Dette blir et sted for nærområdet. I tillegg skal selve stedet ikke lenger være en stor parkeringsplass som i dag, men bli bilfritt, sier Egeland.

Han sier det er lagt opp til noen parkeringsplasser utenfor den nye dagligvareforretningen og utenfor bygget som i dag huser Coop, ellers skal parkering skje under bakken.

– Vi designer dette som en plass der man sykler eller tar buss, sier han.

 

Les saken i Tønsbergs blad

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!