Gode Uterom er landskapsarkitekt for Tolvsrød torg


30 mars, 2023

Gode Uterom er Landskapsarkitekt for Tolvsrød torg

På Tolvsrød torg er det en stor variasjon i uteområder med frodige gårdsrom og takhager, lekeplasser med aktiviteter for barn og unge, i tillegg til mer urbane torg og plasser. Landskapsarkitekt Anne-Kari Hetterud i Gode uterom arbeider med å planlegge og prosjektere uteområdene i prosjektet.

– På Tolvsrød torg prosjekterer jeg uteområdene i samarbeid med andre relevante fag. Jeg er med på å gi føringer til andre fag for å bidra til en helhetlig og god løsning for området. I uteområdene er det mange praktiske funksjoner som skal løses og ivaretas samtidig som det skal være hyggelige steder å oppholde seg for beboere og besøkende i alle aldre, sier Anne-Kari Hetterud.

Gode uterom er et nyoppstartet firma som tilbyr landskapsarkitekttjenester og planlegging/prosjektering av alle typer uterom. Firmaet består av Anne-Kari Hetterud, en erfaren landskapsarkitekt med et brennende engasjement for natur, miljø og gode steder for mennesker og dyr. Hun studerer også urbanisme på Arkitekthøyskolen i Oslo.

Goe_uterom_Anne-Kari_Hetterud

- For de aller fleste landskapsarkitekter er nok klima og miljø en stor motivasjonsfaktor i prosjekter

Å få jobbe med prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres oppleves derfor som ekstra meningsfylt.
I Tolvsrød torg prosjektet er løsninger for overvann med fordrøyning i regnbed, trygge flomveier, samarbeid med økolog om god ivaretakelse av eksisterende eik og valg av vegetasjon som er positivt for det biologiske mangfoldet viktig. Det velges utstyr og materialer av høy kvalitet med lave klimagassutslipp. Sosial bærekraft og inkludering, i tillegg til god tilrettelegging for gående og syklende, skal også ivaretas, fortsetter hun.

Anne-Kari jobber med å skape gode uterom som vil ivareta både funksjonalitet og estetikk, samtidig som de tar hensyn til miljøet og klimaet. Med hennes ekspertise i landskapsarkitektur, vil hun bidra til å skape fine, funksjonelle og bærekraftige uterom som vil være til glede for beboere og besøkende på Tolvsrød torg.
 
– Som landskapsarkitekt tror jeg på at alle bør ha tilgang til gode uterom – steder som er hyggelige, funksjonelle og tilpasset alle aldre og behov. Jeg er stolt av å være med på å skape slike uterom i prosjekter som Tolvsrød Torg, avslutter hun.

Les mer om Tolvsrød torg

Gode_uterom_blomster1     Gode_uterom

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!