Møt TUN Arkitektur - Arkitektene for Tolvsrød torg


12 april, 2023

God arkitektur oppstår når bygg og omgivelser spiller sammen som et harmonisk tun

TUN Arkitektur er et arkitektfirma med røtter i Tønsberg. Navnet «TUN» spiller på forankringen til byens historie og betydningen av det norrøne ordet «tun», som refererer til et innhegnet område eller gårdsplass. De mener at god arkitektur oppstår når bygg og omgivelser spiller sammen som et harmonisk tun. TUN legger vekt på kunnskap om bygg, landskap, fortid, nåtid og fremtid, bærekraft, estetikk og funksjon for å skape identitet i prosjektene sine. De spesialiserer seg hovedsakelig på tegning av boliger, hytter, omsorgsboliger og næringsbygg, og tilbyr også reguleringstjenester ved behov.

Les mer om TUN Arkitektur 

På Tolvsrød Torg har TUN Arkitektur sammen med FOLKSOM vært med på å utforme rammene og konseptet for reguleringsplanen. De er også involvert i utarbeidelsen av skisseprosjektet for samtlige bygg innenfor planområdet.

Prosjekter har fokus på bærekraft og miljø, og TUN Arkitektur jobber tett med byggherrer og entreprenører for å oppnå gode resultater i sertifiseringen. Dette inkluderer å sikre gode dagslysforhold og uteoppholdsarealer som bidrar til trivsel og helse for de som skal bruke stedet. Ved å vektlegge miljøvennlige aspekter av arkitekturen, bidrar TUN til å skape bygg som er i harmoni med omgivelsene og som er bærekraftige på lang sikt.

Det er viktig for TUN Arkitektur å skape identitet i prosjektene sine. Ved å ta hensyn til stedets historie, kultur og kontekst, søker de å skape bygg som er unike og som bidrar til å forsterke identiteten til området de befinner seg i.

Tolvsrød Torg er et eksempel på dette, der vi har jobbet sammen for å utvikle et konsept og skisseprosjekt som reflekterer stedets egenart og gir det en identitet som er unik for Tolvsrød.

Les mer om Tolvsrød torg

Torgbygget_1500x844_TUN-Arkitektur

 

Nyheter

1. juli, 2024

Folksom Færdercup er tilbake i 2024!